Wednesday, November 16, 2005
Something to laugh. . .
THE BOY NGONGO STORY

Tinawag ni Inay si Boy, ang batang ngo- ngo.

"Boy, magpunta ka sa tindahan ni Aling Petra at bumili ka ng isanglatang Pork & Beans."

"Omo, inay," ang sagot ni Boy. Pagdating ni Boy sa tindahan ay binatiniya ang tindera, Aning

Metra,ngamuta na mo ngayo? (Kamusta na po kayo?)"

"Mabuti naman," ang sagot ni Petra, "ano ang kailangan mo Boy?"

"Mangmilan nga mo ng inang lata ng Mo e Meen?" ang tanong ni Boy.

"Ano kamo, Boy? sabi ni Petra.

"Isa mong Mo e Meen," ang ulit ni Boy.

"Paki-ulit nga Boy at hindi kita maintindihan."

"Mo e Meen, Mo e Meen, nyung nata lata."

"Hindi talaga kita maintindihan. Mabuti pa kaya ay i-spell mo na lang saakin."

"O ninge. Mo e Meen. Netter Mi."

"Letter 'B'?" Ang tanong ng tindera.

"Ine! Netter Mi as in Minimines."

"Ha???"

"Mi!" Kinanta ni Boy ang alphabet, "Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee..En, Em,En, O, Mi"

"Ahhh, P! Letter P!" ang masiglang sagot ni Petra.

"Oo. Mi! Mo e Meen!"

"Sige ituloy mo Boy. 'P'..." "Ngo!"

"Ano kamo?" Kumanta ulit, "Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, O"

"Ahhh, titik O! P-O. Sige ituloy mo pa."

"Netter Arrng!"

"Kantahin mo na lang ulit Boy." "Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, O, Mi, Ngyu,
Arrng."

"Ahhh! Letter R. Malapit na. 'P-O-R'? Hindi ko pa rin makuha, Boy. Anong letter and susunod?"

"Ngey." "Letter A?"

"Ini ho," sabay buntung-hininga si Boy.

"Ngey! A, Ma, Nga (A-Ba-Ka-Daang kinanta)! Nga!"

"Ka! Letter 'K' 'P-O-R-K' Ahhh Pork!!!"

"Oo. Mo e Meen" "Pork and?" Ang tanong ni Petra.

"Oo!! Mo e Meen!!!"

"Pork and Meen? Ahhhh!!! Alam ko na!!! Pork and Beans!!!"

"Oo! Oo!! Mo e Meen!! Mo e Meen!!!!" ang masayang sigaw ni Boy.

"Pork and Beans pala ang kailangan mo!!!"

"Oo. Mo e Meen!"

"Ay, naku... wala!"
 
posted by Rainier & Katrina at 11:12 AM | Permalink |


0 Comments: